Nieuws

 • Is de pedagogische kwaliteit van kinderdagopvanglocaties in beter gesitueerde wijken hoger?

  23 februari 2024 - Is de pedagogische kwaliteit van kinderdagopvanglocaties in beter gesitueerde wijken hoger?

      Lees verder

 • Horizontaal versus verticaal: de voor- en nadelen en wat is het beste voor kinderen?

  13 februari 2024 - Horizontaal versus verticaal: de voor- en nadelen en wat is het beste voor kinderen?    Lees verder

 • Nieuwsbrief: Nieuw LKK-rapport over verschillen in kwaliteit in de kinderdagopvang en in de buitenschoolse opvang

  11 december 2023 - De nieuwste bevindingen over de kwaliteit van de kinderopvang in Nederland zijn beschikbaar!    Lees verder

 • LKK2024 is van start!

  11 december 2023 - Dit is alweer de achtste meting van LKK. Dit jaar hopen we opnieuw kwaliteitsmetingen uit te voeren binnen 32 locaties van kinderdagopvang, 32 locaties van ...    Lees verder

 • Nieuwsbrief: Nieuwe LKK rapporten Nederlandse kinderopvang!

  20 juli 2023 - De nieuwste bevindingen over de kwaliteit van de kinderopvang in Nederland zijn beschikbaar!    Lees verder

 • Achterblijvende taal- en rekenvaardigheden van Nederlandse jongeren start al bij de vve [1]

  11 november 2022 - De beheersing van taal en rekenen van Nederlandse jongeren geeft reden tot zorg, meldt het adviesrapport ‘Taal en rekenen in het vizier’ van de Onderwijsraad. ...    Lees verder

 • Nieuwsbrief: 'De LKK-meting is weer van start'

  12 april 2022 - We hopen dat alle door ons benaderde kinderopvangorganisaties en gastouder(bureau)s meedoen aan LKK2022. Is uw locatie geselecteerd, dan ontvangt u een uitnodiging per mail en ...    Lees verder

 • Het meten van kwaliteit in de Kinderopvang

  18 juni 2021 - Het doel van de Landelijke Kwaliteitsmonitor Kinderopvang (LKK) is om de kwaliteit van de kinderopvang te meten. In dit rapport gaan we de verschillende instrumenten ...    Lees verder

 • Nieuwsbrief

  03 juni 2021 - LKK weer van start! Samen werken we aan kwaliteit    Lees verder

 • Corona Protocol Landelijke Kwaliteitsmonitor Kinderopvang

  06 mei 2021 - De Landelijke Kwaliteitsmonitor volgt de richtlijnen RIVM/GGD en de reisadviezen van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Tevens hanteren wij extra maatregelen om het risico op ...    Lees verder