Kinderdagopvang

In 2017 en 2018 is de kwaliteit in de kinderdagopvang in kaart gebracht. Bij de meting is rekening gehouden met de verschillende groepsvormen - horizontaal en verticaal - en leeftijdsfasen. Daarnaast is er in persoonlijke interviews met pedagogisch medewerkers gevraagd naar het aanbod van activiteiten, het pedagogische klimaat in de groep, de achtergrondkenmerken en werkbeleving van de pedagogisch medewerkers, de structurele kenmerken van de groepen en het pedagogische beleid.

De resultaten

De gecombineerde resultaten van de observaties in 2017 en 2018 op basis van verschillende instrumenten laten zien dat de proceskwaliteit op emotioneel vlak goed en op educatief vlak laag tot matig is. De proceskwaliteit is vergelijkbaar en op sommige punten iets hoger dan in eerdere metingen met de omgevingsschalen en de NCKO-schalen. Het lijkt erop dat vooral met betrekking tot de educatieve kwaliteit er een lichte vooruitgang is. Het gaat hier bijvoorbeeld om het activiteitenaanbod en de kwaliteit van taal en interacties in algemene zin. Ook een vergelijking met de kwaliteitsmeting in de kinderdagopvang met de CLASS in 2012 suggereert dat zowel de emotionele als de educatieve proceskwaliteit is verbeterd.

Bekijk ook de samenvatting en infographic van de resultaten van de kinderdagopvang.