Kwaliteitsmonitor

De Kwaliteitsmonitor is een jaarlijks terugkerend onderzoek naar de kwaliteit van kinderopvang in Nederland. Dat wij sinds 2017 jaarlijks uitvoeren, in opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. In dit onderzoek ligt de focus op de vier typen kinderopvang: kinderdagopvang, peuteropvang, buitenschoolse opvang en gastouderopvang.


De kwaliteitsmeting

Op basis van een steekproeftrekking bezoeken we meer dan 170 kinderopvanglocaties. Om goed zicht te krijgen op de kwaliteit van deze locaties, maken we gebruik van wetenschappelijk gevalideerde observatie-instrumenten, vragenlijsten, interviewleidraden en videomateriaal. In het onderzoek kijken we naar professionalisering, groepsprocessen, diversiteit en naar het welbevinden en de betrokkenheid van de (individuele) kinderen. Onze bevindingen rapporteren we zowel aan het ministerie van SZW als aan het werkveld.

Bekijk het LKK rapport  (2019)