Nieuws

Kwaliteit van de Nederlandse Kinderopvang - De Kinderdagopvang, peuteropvang, buitenschoolse opvang en gastouderopvang in beeld - Gecombineerde metingen 2017-2023

06 april 2024

Voor de vijfde keer presenteert het consortium van de Universiteit Utrecht en Sardes haar bevindingen over de kwaliteit van de kinderopvang in Nederland. Met de Landelijke Kwaliteitsmonitor Kinderopvang (LKK) meet het consortium vanaf 2017 de kwaliteit in de vier typen kinderopvang in Nederland: kinderdagopvang, peuteropvang, buitenschoolse opvang en gastouderopvang.

Vanuit de LKK zien we dat de kinderopvangsector nog steeds druk ervaart, met name door personeelstekorten. Tegelijk is de interactiekwaliteit stabiel gebleken en in sommige opzichten zelfs verbeterd.  De LKK-bevindingen stellen ons niet alleen in staat om een beeld te geven van de kwaliteit van de vier kinderopvangtypen in Nederland op dit moment. Ook kunnen deze bevindingen bekeken worden in het licht van de ontwikkelingen over de afgelopen 25 jaar. De komende periode zullen we deze inzichten verder uitbouwen en delen met eenieder die zich betrokken voelt bij de kinderopvang.

U kunt hier het rapport nalezen. Liever alles in één overzicht? Bekijk dan onze infographics per opvangtype:

  1. Kinderdagopvang
  2. Buitenschoolse opvang
  3. Gastouderopvang
  4. Peuteropvang