Kwaliteit in de gastouderopvang

Vanaf 2017 is de kwaliteit in de kinderdagopvang in kaart gebracht. Bij de metingen is rekening gehouden met de verschillende groepsvormen - horizontaal en verticaal - en leeftijdsfasen. Daarnaast is er in persoonlijke interviews met pedagogisch medewerkers gevraagd naar het aanbod van activiteiten, het pedagogische klimaat in de groep, de achtergrondkenmerken en werkbeleving van de pedagogisch medewerkers, de structurele kenmerken van de groepen en het pedagogische beleid.

De resultaten

In 2019 verscheen de laatste monitorrapportage. Wegens corona zijn de locatiebezoeken die in 2020/2021 en in 2021/2022 hebben plaatsgevonden daarom gecombineerd. De bevindingen in deze periode zijn opgehaald bij 234 kinderopvanglocaties. Kijkend naar de kwaliteit zien we een gemengd beeld, van zowel stabiliteit als verandering. De effecten van de pandemie en de nasleep daarvan lijken een weerslag te hebben op de werkbeleving van de medewerkers, de kwaliteit van het programma en het contact met ouders. Desondanks is de interactiekwaliteit stabiel gebleven, wat een compliment is voor de sector. Bekijk hier de volledige publicatie en hier de infographic van de gastouderopvang.

Verschillen in kwaliteit tussen gastouders - verdiepende analyse

Ook is er een verdiepende analyse gedaan op de onderzoeksbevindingen die tussen 2017 en 2019 zijn verzameld bij 137 gastouders. De aanleiding was dat er grote verschillen bleken te zijn tussen gastouders met de laagste en met de hoogste kwaliteit opvang. Deze analyse heeft geleid tot een typologie waarin 5 profielen van gastouders worden onderscheiden. Daarin werd onder meer gekeken naar educatieve/emotionele kwaliteit, emotionele veiligheid en activiteitenaanbod. Hier kunt u de bevindingen nalezen, waarin kwaliteitsverschillen naar voren komen die samenhangen met verschillen in kenmerken, zoals aantal werkuren, opleidingsniveau en uurprijs.

Eerdere publicaties kunt u hier terug vinden

De brancheorganisaties Kinderopvang onderschrijven het belang van deelname aan LKK middels deze aanbevelingsbrief

Ervaringen met LKK van een gastouder