Het consortium LKK, bestaande uit de Universiteit Utrecht en Sardes, monitort de kwaliteit in de kinderopvang in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. LKK meet van 2017 t/m 2020 (en daarna tot en met 2025) jaarlijks de kwaliteit in alle vormen van kinderopvang. Samen met het werkveld hopen we de kwaliteit van de kinderopvang verder te versterken.

Kwaliteitsmeting 2017-2019

De rapportage over de metingen 2017 tot en met 2019 is op dinsdag 3 maart 2020 openbaar gemaakt. Het rapport presenteert de resultaten van de gecombineerde metingen van 2017, 2018 en 2019, schetst de ontwikkelingen in kwaliteit over de tijd en biedt een internationale vergelijking. De bevindingen zijn gebaseerd op metingen bij een kleine 300 kinderopvanglocaties, verdeeld over de vier typen opvang:  kinderdagopvang, kortdurende peuteropvang, buitenschoolse opvang en gastoudergezinnen. 

De gecombineerde resultaten van de eerste, tweede en derde kwaliteitsmeting  worden hieronder gepresenteerd in het rapport en de infographics per type kinderopvang.

             

Download de Landelijke Kwaliteitsmonitor Kinderopvang 2019

Download de infographic voor de resultaten van de buitenschoolse opvang.
Download de infographic 
voor de resultaten van de peuteropvang.
Download de infographic voor de resultaten van de kinderdagopvang.
Download de infographic voor de resultaten van de gastouderopvang.

Kwaliteitsmeting 2020

Vanwege de corona-uitbraak is het besluit genomen om dit jaar geen meting te laten plaatsvinden. In onze volgende nieuwsbrief zullen we ingaan op de alternatieve acties die we dit jaar in samenspraak met het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ondernemen. 


Voor ons privacybeleid verwijzen wij u naar onze privacyverklaring.

Actueel

 • De kwaliteit van de babyopvang: De status en een praktische handreiking vol verbetertips

  25 januari 2021 - Onderzoek van LKK (2020) laat zien dat er ruimte voor verbetering is in de babyopvang. Met name in de educatieve kwaliteit van 0-2 jaar. Daarom ...    Lees verder

 • De verdiepende analyses: deel 2: Krijgt elk kind dezelfde kwaliteit kinderopvang?

  19 januari 2021 - Door Covid-19 kon de Landelijke Kwaliteitsmeting Kinderopvang (LKK) in 2020 niet plaatsvinden. Daarom maken Sardes en de Universiteit Utrecht een serie van drie verdiepende analyses. ...    Lees verder

 • Nieuwsbrief: Kwaliteit van de babyopvang in Nederland [nieuw rapport]

  29 oktober 2020 - In 2020 is de LKK-meting helaas niet doorgegaan. Vanwege de corona-uitbraak moest het veldwerk voortijdig gestaakt worden. In plaats daarvan zijn we dieper gedoken in ...    Lees verder

 • Doe gratis mee met het Early Years Blog webinar

  02 juni 2020 - Werkt u met kinderen in de leeftijd van 0-6 jaar? Dan nodigen wij u graag uit voor de Early Years Blog webinar op 24 juni.    Lees verder

 • Nieuwsbrief: "Het gaat goed met de kwaliteit van de kinderopvang"

  19 mei 2020 - In deze nieuwsbrief leest u meer over de resultaten van de derde meting van de Landelijke Kwaliteitsmonitor Kinderopvang (LKK).    Lees verder

 • Corona Protocol Landelijke Kwaliteitsmonitor Kinderopvang

  10 maart 2020 - De Landelijke Kwaliteitsmonitor volgt de richtlijnen RIVM/GGD en de reisadviezen van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Tevens hanteren wij extra maatregelen om het risico op ...    Lees verder

 • Nieuwsbrief LKK november 2019

  12 november 2019 - Nieuwsbrief LKK november 2019    Lees verder

 • Opleidingsgolf in de kinderdagopvang

  11 november 2019 - Afgelopen zondag was Pauline Slot te horen op Radio 1. Tijdens een item over de opleidingsgolf in de kinderdagopvang vertelt zij over professionalisering van de ...    Lees verder

 • Nieuwsbrief LKK juli 2019

  10 juli 2019 - Nieuwsbrief LKK juli 2019    Lees verder

Eerdere berichten...