Het consortium LKK, bestaande uit de Universiteit Utrecht en Sardes, monitort de kwaliteit in de kinderopvang in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De LKK meet van 2017 t/m 2020 (en mogelijk t/m 2025) jaarlijks de kwaliteit in alle vormen van kinderopvang. Wij hebben het stokje overgenomen van het Nederlands Consortium Kinderopvang Onderzoek (NCKO). Samen met het werkveld hopen we hiermee de kwaliteit van de kinderopvang verder te versterken.

LKK 2019

De regio's voor de derde meting van de Landelijke Kwaliteitsmonitor Kinderopvang zijn bekend. De periode van werven en meten loopt van maart t/m half juli 2019. Klik hier voor meer informatie over de steekproeftrekking naar regio, provincie, COROP-gebied en gemeente. 

De kwaliteitsmeting 2017-2018

Op basis van steekproeftrekkingen hebben we in totaal 288 kinderopvanglocaties bezocht: 61 groepen kinderopvang, 67 peuteropvang, 64 buitenschoolse opvang en 96 gastoudergezinnen.

Het beeld uit de observaties en interviews komt in grote lijnen overeen met de resultaten van de voorgaande kwaliteitsmetingen. Dit wijst op een stabiel kwaliteitspatroon.
De gemiddelde emotionele proceskwaliteit is in alle kinderopvangtypen voldoende tot goed. De gemiddelde educatieve kwaliteit is in alle opvangtypen duidelijk lager.

Ook zijn er eerste stappen zijn gezet om beter te begrijpen hoe aspecten van kwaliteit met elkaar samenhangen en waar dus mogelijkheden zijn om de kwaliteit te verbeteren. Deze ‘voorspellers’ worden samen met de gecombineerde resultaten van de eerste en tweede kwaliteitsmeting (respectievelijk 2017 en 2018) gepresenteerd in het rapport en de infographic.

             

 

Voor ons privacybeleid verwijzen wij u naar onze privacyverklaring.

Actueel

 • Nieuwsbrief LKK mei 2019

  08 mei 2019 - Nieuwsbrief LKK mei 2019    Lees verder

 • Verticale groepen minder gunstig voor baby's?

  07 mei 2019 - Wij vroegen het aan baby-expert Hester Heerdink van Sardes, trainer van ‘Baby’s in de kinderopvang’, of zij deze uitkomst herkent.    Lees verder

 • Nieuwsbrief LKK maart 2019

  06 maart 2019 - Nieuwsbrief LKK maart 2019    Lees verder

 • Rapport LKK 2017-2018

  25 februari 2019 - Eind februari heeft staatssecretaris Van Ark (SZW) de Tweede Kamer geinformeerd over de uitkomsten van de Landelijke Kwaliteitsmonitor Kinderopvang 2018.    Lees verder

 • LKK2019 weer van start!

  13 februari 2019 - We zijn weer begonnen met de werving van locaties voor de Landelijke Kwaliteitsmonitor van 2019.
      Lees verder

 • Afronding LKK2018

  10 januari 2019 - Binnenkort presenteren wij ons rapport LKK2018 en versturen wij de terugkoppelingsrapportages.
      Lees verder

 • Kwaliteit meten in de praktijk: observatoren aan het woord

  16 oktober 2018 - “Voor het veldwerk van de Landelijke Kwaliteitsmonitor Kinderopvang (LKK) 2018 zijn wij op zoek naar observatoren”. Dat was begin dit jaar een oproep die we ...    Lees verder

 • Educatief tekort in Kinderopvang aanpakken

  16 juli 2018 - Uit de Landelijke Kwaliteitsmonitor Kinderopvang van 2017 blijkt dat de educatieve kwaliteit van de kinderopvang te wensen overlaat. Net als elders in de wereld, overigens.    Lees verder

Eerdere berichten...