LKK is weer van start!

Samen werken we aan kwaliteit

Het ministerie van SZW heeft het contract met het consortium van UU en Sardes verlengd. Dit betekent dat wij van 2021 t/m 2025 opnieuw de Landelijke Kwaliteitsmonitor Kinderopvang (LKK) uitvoeren. Het team van LKK is blij met het vertrouwen van SZW in onze werkwijze. Wij blijven ons de komende jaren samen met de voltallige kinderopvangsector inzetten voor de kwaliteitsbewaking en -verbetering van de Nederlandse kinderopvang.  

Wij zijn weer begonnen met de werving voor LKK2021! We hopen dit jaar kwaliteitsmetingen uit te voeren binnen circa 32 locaties van kinderopvang, 32 locaties van peuteropvang, 32 locaties van buitenschoolse opvang en circa 40 gastouders. We hopen dat alle door ons benaderde kinderopvangorganisaties en gastouder(bureau's) mee gaan doen aan LKK2021!


Ook StaPP magazine- een uitgave van KNGO (KennisNetwerk gastouderopvang) - het vakblad voor o.a. professionals in gastouderopvang en ouders die gebruik maken van gastouderopvang, geeft in editie 2/2021 aandacht aan en ondersteunt de landelijke kwaliteitsmeting kinderopvang! 

Daarnaast ondersteunen ook Partou, NCKO en Kinderwereld, de landelijke kwaliteitsmeting kinderopvang:

“Partou ziet het als haar maatschappelijke verantwoordelijkheid om mee te doen aan de Landelijke Kwaliteitsmonitor Kinderopvang 2021. Het is belangrijk om periodiek een betrouwbaar beeld te krijgen van de kwaliteit van de volledige Nederlandse kinderopvang en praktijk, politiek, beleid en wetenschap hierover te kunnen informeren. Daarom activeren wij onze geselecteerde en benaderde locaties om zonder voorbehoud mee te doen aan LKK2021. We hopen dat alle kinderopvangorganisaties en gastouderbureaus ons voorbeeld volgen. Samen kunnen we de kinderopvang nog sterker maken." (dr. Mirjam Gevers Deynoot-Schaub, Manager Monitoring, Science & Advice bij Partou, NCKO)

"Meten is weten! Kinderwereld was blij vorig jaar benaderd te worden voor een kwaliteitsmeting door de LKK. Het is onze maatschappelijke verantwoordelijkheid om een steentje bij te dragen aan een transparant beeld over het landelijk kwaliteitsniveau. Daarnaast draagt de kwaliteitsmeting van de LKK direct bij aan kwaliteit op je eigen locaties door de feedback die je ontvangt. Het kost weinig tijd en levert veel op: 'Gewoon meedoen dus', want 'meten is weten'!" ( Jacqueline Jansen, Directeur bestuurder Kinderwereld


Oproep: doe mee aan LKK 2021!

De voltallige kinderopvangsector doet een dringend beroep op organisaties, locaties en medewerkers van kinderdagopvang, peuteropvang, buitenschoolse opvang en gastouderopvang om mee te doen aan LKK2021. Alleen zo kan de kinderopvang laten zien hoe het in de volle breedte gesteld is met de kwaliteit van de Nederlandse kinderopvang. Deze aanbevelingsbrief onderschrijft het belang van LKK en wordt gebruikt bij de werving. De aanbevelingsbrief is ondertekend door (demissionair) minister Koolmees en vertegenwoordigers van BK, BMK, VGOB, KNGO, PPINK, Nysa, BDKO, BOinK en Voor Werkende Ouders.


Het gaat goed met de kwaliteit
van de kinderopvang

Dat blijkt uit de Landelijke Kwaliteitsmonitor Kinderopvang (LKK 2019) onder 300 kinderopvanglocaties. Die Sardes en Universiteit Utrecht sinds 2017 jaarlijks uitvoeren, in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De kinderopvanglocaties zijn representatief en geven een realistisch beeld van de kwaliteit van de Nederlandse kinderopvang. Samen met het werkveld wil het LKK-team bijdragen aan een verdere versterking van de kwaliteit van de kinderopvang.

>> Download het LKK rapport van 2019 <<


Verdiepende analyses 

Vanwege Corona kon de jaarlijkse kwaliteitsmeting in 2020 niet plaatsvinden. Daarom maakten wij een serie van drie verdiepende analyses. Gebaseerd op de gecombineerde LKK-metingen van 2017, 2018 en 2019. 

Deel 1: Krijgt elk kind dezelfde kwaliteit kinderopvang?
Deel 2: Kwaliteit van de babyopvang in Nederland
Deel 3: Toekomst van de kinderopvang in het pedagogisch-educatieve ecosysteem van kinderen en jeugdigen: een verkenningTIP: download onze praktische babyhandreiking. Boordevol tips voor pedagogisch medewerkers, die de educatieve opvangkwaliteit willen verbeteren.


Vacatures

Ken jij de geschikte persoon of ben jij die persoon die op zoek is naar werkzaamheden waarbij je een fundamentele bijdrage kunt leveren aan ons landelijk onderzoeksproject? Dan zijn wij misschien op zoek naar jou! Kijk gerust bij onze openstaande vacature Match-maker en de openstaande vacature Observator

 

Actueel

Het meten van kwaliteit in de Kinderopvang

18 juni 2021 - Het doel van de Landelijke Kwaliteitsmonitor Kinderopvang (LKK) is om de kwaliteit van de kinderopvang te meten. In dit rapport gaan we de verschillende instrumenten ...   

Lees verder

Nieuwsbrief

03 juni 2021 - LKK weer van start! Samen werken we aan kwaliteit   

Lees verder

Corona Protocol Landelijke Kwaliteitsmonitor Kinderopvang

06 mei 2021 - De Landelijke Kwaliteitsmonitor volgt de richtlijnen RIVM/GGD en de reisadviezen van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Tevens hanteren wij extra maatregelen om het risico op ...   

Lees verder

De verdiepende analyses: deel 3: Toekomst van de kinderopvang in het pedagogisch-educatieve ecosysteem van kinderen en jeugdigen: een verkenning (maart 2021)

22 april 2021 - Als gevolg van corona is in 2020 de meting van kwaliteit van de Nederlandse kinderopvang niet doorgegaan. In plaats daarvan heeft het consortium van de ...   

Lees verder

Webinar: Een kansrijke start voor baby’s en dreumesen

23 maart 2021 - Werkt u met baby's en dreumesen? Bezoek dan het webinar 'Een Kansrijke Start voor Baby's en Dreumesen' van Early Years Blog.

   

Lees verder

De kwaliteit van de babyopvang: De status en een praktische handreiking vol verbetertips

25 januari 2021 - Onderzoek van LKK (2020) laat zien dat er ruimte voor verbetering is in de babyopvang. Met name in de educatieve kwaliteit van 0-2 jaar. Daarom ...   

Lees verder

De verdiepende analyses: deel 2: Krijgt elk kind dezelfde kwaliteit kinderopvang?

19 januari 2021 - Door Covid-19 kon de Landelijke Kwaliteitsmeting Kinderopvang (LKK) in 2020 niet plaatsvinden. Daarom maken Sardes en de Universiteit Utrecht een serie van drie verdiepende analyses. ...   

Lees verder

Nieuwsbrief: Kwaliteit van de babyopvang in Nederland [nieuw rapport]

29 oktober 2020 - In 2020 is de LKK-meting helaas niet doorgegaan. Vanwege de corona-uitbraak moest het veldwerk voortijdig gestaakt worden. In plaats daarvan zijn we dieper gedoken in ...   

Lees verder

Doe gratis mee met het Early Years Blog webinar

02 juni 2020 - Werkt u met kinderen in de leeftijd van 0-6 jaar? Dan nodigen wij u graag uit voor de Early Years Blog webinar op 24 juni.   

Lees verder

Nieuwsbrief: "Het gaat goed met de kwaliteit van de kinderopvang"

19 mei 2020 - In deze nieuwsbrief leest u meer over de resultaten van de derde meting van de Landelijke Kwaliteitsmonitor Kinderopvang (LKK).   

Lees verder

Corona Protocol Landelijke Kwaliteitsmonitor Kinderopvang

10 maart 2020 - De Landelijke Kwaliteitsmonitor volgt de richtlijnen RIVM/GGD en de reisadviezen van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Tevens hanteren wij extra maatregelen om het risico op ...   

Lees verder

Nieuwsbrief LKK november 2019

12 november 2019 - Nieuwsbrief LKK november 2019   

Lees verder

Opleidingsgolf in de kinderdagopvang

11 november 2019 - Afgelopen zondag was Pauline Slot te horen op Radio 1. Tijdens een item over de opleidingsgolf in de kinderdagopvang vertelt zij over professionalisering van de ...   

Lees verder

Nieuwsbrief LKK juli 2019

10 juli 2019 - Nieuwsbrief LKK juli 2019   

Lees verder
Eerdere berichten...