Kwaliteit van kinderopvang is van groot belang voor het welbevinden en de ontwikkeling van kinderen.

Veel kinderen gaan naar de kinderopvang. Daar kunnen ze zich spelenderwijs ontwikkelen. Goede kwaliteit kinderopvang draagt bij aan het welbevinden van kinderen en is ook belangrijk voor de sociaal emotionele- , cognitieve- en taalontwikkeling.

Daarom voert het consortium LKK (Landelijke Kwaliteitsmonitor Kinderopvang), bestaande uit de Universiteit Utrecht en Sardes, jaarlijks een kwaliteitsmeting uit in opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

In dit onderzoek ligt de focus op de vier typen kinderopvang:

De resultaten dragen bij aan een verbetering van de kwaliteit en het landelijke beleid.

Nieuwe publicaties!

We hebben de ontwikkeling in de kwaliteit van de Nederlandse kinderopvang van 2017 t/m 2022 gevolgd. De bevindingen staan in dit rapport.

Daarnaast heeft het LKK-team trendanalyses uitgevoerd op de LKK-metingen van 2017 t/m 2022 voor wat betreft kinderdagopvang, peuteropvang en buitenschoolse opvang.  U leest het hier .

Ook is er een verdiepende analyse gedaan op de onderzoeksbevindingen die tussen 2017 en 2019 zijn verzameld bij 137 gastouders. U kunt de analyse hier nalezen. In deze infographic worden de belangrijkste resultaten uit de analyse visueel weergegeven.

Benieuwd naar eerdere publicaties? deze kunt u hier nalezen

 

Maak kennis met LKK

In deze video ontdek je wie LKK is en wat je van de meting kunt verwachten.

Veelgestelde vragen

  • Hoe draagt deze meting bij aan de kwaliteit van de kinderopvang? 
  • Wat levert deelname mij als kinderopvanglocatie op?
  • Hoeveel locaties nemen er deel aan LKK?
  • Zijn de resultaten van het onderzoek representatief voor de Nederlandse Kinderopvang?
  • Hoe gaan jullie om met de privacy van de deelnemende locaties?
  • Welke instrumenten gebruikt LKK om de kwaliteit te meten?

Handige downloads:

Infographic:  - verschillen in kwaliteit tussen gastouders - 2017-2019

Vacatures

Ben je op zoek naar een interessante bijbaan die aansluit bij je studie binnen de sociale wetenschappen? Wil je een flexibele bijbaan met een uniek inkijkje in de Nederlandse kinderopvang? Lees dan hier verder en solliciteer!

Social Media

U kunt ons ook volgen op onze nieuwe facebookpagina en Instagram

Actueel

Nieuwsbrief: Nieuwe LKK rapporten Nederlandse kinderopvang!

20 juli 2023 - De nieuwste bevindingen over de kwaliteit van de kinderopvang in Nederland zijn beschikbaar!   

Lees verder

LKK2023 is van start!

24 januari 2023 - Dit is alweer de zevende meting van LKK. Dit jaar hopen we opnieuw kwaliteitsmetingen uit te voeren binnen 32 locaties van kinderdagopvang, 32 locaties van ...   

Lees verder

Achterblijvende taal- en rekenvaardigheden van Nederlandse jongeren start al bij de vve [1]

11 november 2022 - De beheersing van taal en rekenen van Nederlandse jongeren geeft reden tot zorg, meldt het adviesrapport ‘Taal en rekenen in het vizier’ van de Onderwijsraad. ...   

Lees verder

Nieuwsbrief: 'De LKK-meting is weer van start'

12 april 2022 - We hopen dat alle door ons benaderde kinderopvangorganisaties en gastouder(bureau)s meedoen aan LKK2022. Is uw locatie geselecteerd, dan ontvangt u een uitnodiging per mail en ...   

Lees verder

Nieuwsbrief

03 juni 2021 - LKK weer van start! Samen werken we aan kwaliteit   

Lees verder

De kwaliteit van de babyopvang: De status en een praktische handreiking vol verbetertips

25 januari 2021 - Onderzoek van LKK (2020) laat zien dat er ruimte voor verbetering is in de babyopvang. Met name in de educatieve kwaliteit van 0-2 jaar. Daarom ...   

Lees verder

De verdiepende analyses: deel 2: Krijgt elk kind dezelfde kwaliteit kinderopvang?

19 januari 2021 - Door Covid-19 kon de Landelijke Kwaliteitsmeting Kinderopvang (LKK) in 2020 niet plaatsvinden. Daarom maken Sardes en de Universiteit Utrecht een serie van drie verdiepende analyses. ...   

Lees verder

Nieuwsbrief: "Het gaat goed met de kwaliteit van de kinderopvang"

19 mei 2020 - In deze nieuwsbrief leest u meer over de resultaten van de derde meting van de Landelijke Kwaliteitsmonitor Kinderopvang (LKK).   

Lees verder
Eerdere berichten...