Kwaliteit in de buitenschoolse opvang

Vanaf 2017 is de kwaliteit in de kinderdagopvang in kaart gebracht. Bij de metingen is rekening gehouden met de verschillende groepsvormen - horizontaal en verticaal - en leeftijdsfasen. Daarnaast is er in persoonlijke interviews met pedagogisch medewerkers gevraagd naar het aanbod van activiteiten, het pedagogische klimaat in de groep, de achtergrondkenmerken en werkbeleving van de pedagogisch medewerkers, de structurele kenmerken van de groepen en het pedagogische beleid.

De resultaten

In 2019 verscheen de laatste monitorrapportage. Wegens corona zijn de locatiebezoeken die in 2020/2021 en in 2021/2022 hebben plaatsgevonden daarom gecombineerd. De bevindingen in deze periode zijn opgehaald bij 234 kinderopvanglocaties. Kijkend naar de kwaliteit zien we een gemengd beeld, van zowel stabiliteit als verandering. De effecten van de pandemie en de nasleep daarvan lijken een weerslag te hebben op de werkbeleving van de medewerkers, de kwaliteit van het programma en het contact met ouders. Desondanks is de interactiekwaliteit stabiel gebleven, wat een compliment is voor de sector. Bekijk hier de volledige publicatie en hier de infographic van de buitenschoolse opvang.

Trendanalyses

Daarnaast heeft het LKK-team trendanalyses uitgevoerd op de LKK-metingen van 2017 t/m 2022 voor wat betreft kinderdagopvang, peuteropvang en buitenschoolse opvang. Er zijn gegevens geanalyseerd van circa 400 leidinggevenden en 650 pedagogisch medewerkers betreffende knelpunten, werkbeleving en de gevolgen van COVID-19 in de kinderopvangsector.
U kunt hier het rapport nalezen. 

Nieuw LKK-rapport over verschillen in kwaliteit in de kinderdagopvang en in de buitenschoolse opvang

Het ministerie van SZW streeft ernaar om de kwaliteitseisen voor de kinderdagopvang en buitenschoolse opvang beter te laten aansluiten op de praktijk. In dat kader heeft LKK verdiepende analyses op de onderzoeksdata van 2017 – 2019 uitgevoerd. In dit rapport wordt belicht waarin organisaties van lage en hoge kwaliteit  van elkaar verschillen. Wat doet ertoe voor kwaliteit?  Klik door naar de publicatie van dit rapport. Ook eerdere publicaties kunt u hier terug vinden. Bekijk hier de infographic (2017-2019) verschillen in kwaliteit in de buitenschoolse opvang  

Ontwikkelingsgericht werken

Uit de Landelijke Kwaliteitsmonitor Kinderopvang (2017 t/m 2022) blijkt dat het ontwikkelingsgericht werken met peuters ruimte biedt voor verbetering. Daarom hebben we twaalf tips geformuleerd die zich richten op:

  • Ondersteunen van exploratie en spel
  • Kennis van de wereld
  • Vroege taalondersteuning

De tips kunt u hier downloaden

 

De brancheorganisaties Kinderopvang onderschrijven het belang van deelname aan LKK middels deze aanbevelingsbrief

Ervaringen met LKK van een buitenschoolse opvang