Nieuws

Nieuwsbrief: Nieuw LKK-rapport over verschillen in kwaliteit in de kinderdagopvang en in de buitenschoolse opvang

11 december 2023

Nieuw LKK-rapport over verschillen in kwaliteit in de kinderdagopvang en in de buitenschoolse opvang 

Het ministerie van SZW streeft ernaar om de kwaliteitseisen voor de kinderdagopvang en buitenschoolse opvang beter te laten aansluiten op de praktijk. In dat kader heeft LKK verdiepende analyses op de onderzoeksdata van 2017 – 2019 uitgevoerd. In het rapport wordt belicht waarin organisaties van lage en hoge kwaliteit  van elkaar verschillen. Wat doet ertoe voor kwaliteit? 

Lees hier de volledige nieuwsbrief waarin u onder meer het rapport kunt nalezen