Nieuws

Is de pedagogische kwaliteit van kinderdagopvanglocaties in beter gesitueerde wijken hoger?

23 februari 2024

Nee. Eline Mutsaers van de Universiteit Utrecht vindt op basis van de LKK-dataset geen bewijs dat de wijkkwaliteit gerelateerd is aan de kwaliteit van kinderdagopvanglocaties. Met het oog op kansengelijkheid is dit resultaat een positieve bevinding: kinderen in verschillende wijken hebben in principe toegang tot dezelfde kwaliteit opvang. Aan de andere kant zou een resultaat waaruit blijkt dat de kwaliteit van de kinderdagopvang beter is in wijken met een lage wijkkwaliteit, bevorderlijk zijn voor het compenserende effect wat opvang kan bieden. 

Lees hier meer