Nieuws

Nieuwsbrief: 'De LKK-meting is weer van start'

12 april 2022

We hopen dat alle door ons benaderde kinderopvangorganisaties en gastouder(bureau)s meedoen aan LKK2022. Is uw locatie geselecteerd, dan ontvangt u een uitnodiging per mail en wordt u kort daarna gebeld door één van onze matchmakers.

28 locaties worden bezocht

Dit is alweer de zesde meting van LKK. Dit jaar hopen we kwaliteitsmetingen uit te voeren binnen circa 32 locaties van kinderdagopvang, 32 locaties van peuteropvang, 32 locaties van buitenschoolse opvang en circa 32 gastouders. 

De periode van werven en meten loopt van maart tot en met half juli 2022.

Hier gaan wij aan de slag

Dit zijn de gebieden waarin wij van maart t/m half juli 2022 aan de slag gaan: Noord-Friesland (Noord), de Achterhoek en Flevoland (Midden-Oost), de Zaanstreek, Agglomoratie Leiden en Bollenstreek, Agglomoratie ’s-Gravenhage en Groot-Rijnmond (West) en Zuid-Limburg (Zuid).

>> Bekijk de hele nieuwsbrief <<