Nieuws

Nieuwsbrief

03 juni 2021

Verlenging LKK2021-2025
Het ministerie van SZW heeft het contract met het consortium van UU en Sardes verlengd. Dit betekent dat wij van 2021 t/m 2025 opnieuw de Landelijke Kwaliteitsmonitor Kinderopvang (LKK) uitvoeren. Het team van LKK is blij met het vertrouwen van SZW in onze werkwijze. Wij blijven ons de komende jaren samen met de voltallige kinderopvangsector inzetten voor de kwaliteitsbewaking en -verbetering van de Nederlandse kinderopvang. 

LKK2021
Langzaam maar zeker wordt de kinderopvang, net als de rest van Nederland, ontdaan van de landelijke coronamaatregelen. Dit betekent dat we voorzichtig zijn begonnen met de werving voor LKK2021. Voor de zomervakantie willen we kwaliteitsmetingen doen in (een deel van) de kinderdagopvang en peuteropvang. Na de zomervakantie volgen de buitenschoolse opvang en gastouderopvang. We hopen dit jaar kwaliteitsmetingen uit te voeren binnen circa 32 locaties van kinderdagopvang, 32 locaties van peuteropvang, 32 locaties van buitenschoolse opvang en circa 40 gastouders. We hopen dat alle door ons benaderde kinderopvangorganisaties en gastouder(bureau)s mee gaan doen aan LKK2021! 

Het belang van de landelijke kwaliteitsmeting
Reina Kloosterman, beleidsmedewerker bij Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, komt aan het woord over het belang van de landelijke kwaliteitsmeting

Webinar Early Years Blog en LKK-babyhandreiking

Een kansrijke start voor baby's en dreumesen', dat was het onderwerp waarover op 12 april jl. zo'n 60 professionals uit de kinderopvang van gedachten wisselden tijdens de webinar van Early Years Blog
Hoe kun je de jongste kinderen in de opvang veiligheid en tegelijk uitdaging bieden? En hoe kun je daarbij recht doen aan de behoeften van baby's, dreumesen en peuters tegelijk?
Voorafgaand aan het webinar ontvingen alle deelnemers de link naar de LKK-babyhandreiking: een praktische handreiking boordevol tips voor pedagogisch medewerkers die de educatieve kwaliteit willen verbeteren. 

Bij de plenaire start van de webinar deelde Pauline Slot (UU) de belangrijkste LKK-bevindingen uit de rapportage Kwaliteit van de babyopvang in Nederland (2020)  Lees hier het rapport

Facebook

LKK is sinds heden ook actief op Facebook! U kunt ons volgen via bijgaande link

Lees de hele nieuwsbrief hier