Publicaties

 • Verdiepende analyses deel 1: 'Kwaliteit van de babyopvang in Nederland'

  19 juli 2020 - Voorliggende studie is een verdieping op de kwaliteit van de babyopvang in Nederland. Uit eerdere metingen kwam naar voren dat de kwaliteit voor baby’s lager is dan voor peuters. Om die reden wordt er nader ingezoomd op de kwaliteit voor de babyopvang en wordt gekeken welke factoren bijdragen aan een hogere kwaliteit. Dit is het eerste rapport in een reeks van drie en gaat dieper in op de kwaliteit van de babyopvang.

 • LKK rapport: 'Ontwikkelingen in de kwaliteit van de Nederlandse kinderopvang' (2019)

  15 december 2019 - Voor de derde keer op rij presenteert het consortium van de Universiteit van Utrecht en Sardes haar bevindingen over de kwaliteit van de kinderopvang in Nederland. Met de Landelijke Kwaliteitsmonitor Kinderopvang (LKK) meet het consortium van 2017 tot en met 2020 de kwaliteit in de vier typen kinderopvang in Nederland: kinderdagopvang, peuteropvang, buitenschoolse opvang en gastouderopvang. Dit rapport bevat Trendanalyses en verklarende analyses op basis van de gecombineerde gegevens metingen 2017-2019.

 • Kwaliteit van de Nederlandse kinderdagopvang, peuteropvang, buitenschoolse opvang en gastouderopvang - Gecombineerde metingen 2017-2018

  LKK - Meting 2017

  25 februari 2019 - Dit rapport bevat de bevindingen van de eerste en tweede kwaliteitsmeting van de Landelijke Kwaliteitsmonitor Kinderopvang (LKK) zoals die in 2017 en 2018 hebben plaatsgevonden in de kinderopvang, de peuteropvang, de buitenschoolse opvang en de gastouderopvang in Nederland.