Klik hier voor de online versie
December 2023
De LKK-meting is weer van start
Doet u ook mee?
vorm onder header
Het consortium LKK (Landelijke Kwaliteitsmonitor Kinderopvang), bestaande uit de Universiteit Utrecht en Sardes, voert jaarlijks een kwaliteitsmeting uit in de kinderopvang in opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Logo LKK
decoratie pijl voor titel Start LKK2024: van Vlieland tot Belfeld
Dit jaar starten de werkzaamheden voor LKK2024 al in 2023, dit is alweer de achtste meting op rij! De steekproeven kinderdagopvang, peuteropvang, buitenschoolse opvang en gastouders zijn inmiddels getrokken, de matchmakers staan klaar en de observatoren zijn al getraind of worden rond de jaarwisseling getraind. Dit maakt dat we al vroeg in 2024 de eerste kwaliteitsmetingen kunnen doen.

Dit jaar hopen we weer kwaliteitsmetingen uit te voeren binnen circa 32 locaties van kinderdagopvang, 32
locaties van peuteropvang, 32 locaties van buitenschoolse opvang en 32 gastouders. De periode van werven en meten loopt van december 2023 tot en met half juli 2024. De gebieden waar we ons dit jaar op concentreren zijn hiernaast weergegeven.

De brancheorganisaties kinderopvang onderschrijven het belang van deelname aan LKK middels deze aanbevelingsbrief
decoratie pijl voor titel Nieuw LKK-rapport over verschillen in kwaliteit in de kinderopvang en in de buitenschoolse opvang
Het ministerie van SZW streeft ernaar om de kwaliteitseisen voor de kinderdagopvang en buitenschoolse opvang beter te laten aansluiten op de praktijk. In dat kader heeft het ministerie LKK benaderd voor het uitvoeren van verdiepende analyses op de onderzoeksdata van 2017 – 2019. In dit rapport wordt belicht waarin organisaties van lage en hoge kwaliteit van elkaar verschillen. Wat doet ertoe voor kwaliteit?
 
Het onderzoek laat zien dat verschillende structurele kenmerken van belang zijn voor de kwaliteit, op het niveau van de medewerker, de groep en de organisatie. Zo blijken werkomstandigheden belangrijk te zijn voor een hoge kwaliteit, zoals het werken van meer uren per week, het aandeel personeel met een vast contract en de aandacht voor professionalisering. Ook de wijze waarop organisaties zich profileren blijkt van belang. Meer aandacht voor de contacten en relaties met ouders blijkt positief te zijn voor kwaliteit, terwijl een oriëntatie op betaalbaarheid of dienstverlening eerder een negatieve rol lijkt te spelen. Tot slot blijkt de kwaliteit vaak hoger in meer leeftijdshomogene groepen.
 
decoratie pijl voor titel 12 Tips voor de pedagogisch professionals
LKK meet niet alleen jaarlijks de pedagogische kwaliteit van de Nederlandse kinderopvang. Ze wil ook graag evidence-informed tools beschikbaar stellen waarmee de pedagogische kwaliteit kan worden verbeterd. Daarom hebben we 12 tips op een rijtje gezet voor pedagogisch professionals die met peuters werken. De reden waarom we dit hebben gedaan is omdat uit de jaarlijkse kwaliteitsmetingen blijkt dat het ontwikkelingsgericht werken met peuters nóg beter kan. Ontwikkelingsgericht werken met peuters houdt in dat pedagogisch professionals actief en doelbewust bezig zijn met de stimulering van het spelen, leren en ontwikkelen van de kinderen. Elke tip is onderbouwd met een wetenschappelijk bron. 
We hopen dat deze infographic bruikbaar is en breed wordt gedeeld onder de pedagogisch professionals.

U kunt de tips hier downloaden
decoratie pijl voor titel Verschillen tussen kinderopvangorganisaties in pedagogische kwaliteit en inclusie
Onderzoekers van het consortium publiceren geregeld artikelen in internationale wetenschappelijke tijdschriften op basis van de LKK-gegevensset. Dit artikel gaat over de relatie tussen kenmerken van kinderopvangorganisaties en pedagogische kwaliteit en inclusie. Wat blijkt? Sociaal-maatschappelijk gedreven kinderopvangorganisaties hebben een betere pedagogische kwaliteit en meer oog voor inclusie in hun pedagogiek dan commerciële service-georiënteerde kinderopvangorganisaties met veel dienstverlening en traditioneel-bureaucratische kinderopvangorganisaties. 
4498

4479

4492

3604

4500

1000

4503

Op de website www.monitorlkk.nl worden de ontwikkelingen in de kwaliteit van de kinderopvang in Nederland bijgehouden. Ook vindt u hier nieuws en artikelen over de bevindingen van de LKK.

Het consortium LKK bestaat uit Universiteit Utrecht en Sardes.
logo universiteit utrecht
logo universiteit utrecht
Wilt u deze nieuwsbrief niet meer ontvangen, dan kunt u zich hier afmelden. Is deze nieuwsbrief aan u doorgestuurd en wilt u deze vaker ontvangen? Dan kunt u zich hier aanmelden.
##PIXEL##