Nieuws

Nieuwsbrief: Kwaliteit van de babyopvang in Nederland [nieuw rapport]

29 oktober 2020

In 2020 is de LKK-meting helaas niet doorgegaan. Vanwege de corona-uitbraak moest het veldwerk voortijdig gestaakt worden. In plaats daarvan zijn we dieper gedoken
in de bevindingen uit de kwaliteitsmetingen van de afgelopen jaren. Als eerste hebben we de kwaliteit van de babyopvang nader onder de loep genomen.

Uit deze verdiepende analyses blijkt dat de emotionele en educatieve kwaliteit hoger is in de horizontale babygroepen dan in de verticale groepen waar ook baby's verblijven. Ook de inrichting van de ruimte, de kwaliteit van het programma en het taalgebruik met kinderen blijken van hogere kwaliteit in de horizontale groepen. Uitzondering op dit patroon vormt het aanbod van materialen en activiteiten; dit is juist beter in de verticale groepen. Dus bij een groep kinderen met meer leeftijdsvariatie is voor baby's de kwaliteit en toegankelijkheid van de materialen en activiteiten beter.

Wanneer we een onderscheid maken tussen baby's (tot 1 jaar) en dreumesen (1-2 jaar), zien interessante verschillen tussen beide groepen. Zo is de ondersteuning van exploratie en spel voor baby's van hogere kwaliteit dan voor dreumesen, in beide type groepen. En voor dreumesen is het taalaanbod in verticale groepen van hogere kwaliteit dan in een babygroep. Deze bevindingen wijzen in de richting van het gebruik van specifieke leeftijdsgroepen (baby's, dreumesen, peuters) waarin nog beter kan worden aangesloten op de ontwikkelingsbehoeften van de kinderen.

 

Bekijk het rapport of lees de hele nieuwsbrief hier.