Nieuws

Het meten van kwaliteit in de Kinderopvang

18 juni 2021

 
 
Het doel van de Landelijke Kwaliteitsmonitor Kinderopvang (LKK) is om de kwaliteit van de kinderopvang te meten. Structurele kwaliteitskenmerken zijn relatief stabiele kenmerken die gemakkelijker te meten zijn, zoals de groepsgrootte of de beroepskracht-kind ratio. Daarnaast zijn er vier pedagogische basisdoelen met meer ruimte voor eigen interpretatie en invulling in de praktijk. Om goed te kunnen kijken naar hoe de vier basisdoelen in de praktijk geïmplementeerd worden, is het van belang om zowel naar de pedagogische processen ofwel de interacties in de groep te kijken, als naar het aanbod van spel en activiteiten (curriculumkwaliteit). In dit rapport gaan we de verschillende instrumenten die zijn gebruikt in LKK nader verkennen aan de hand van de vier pedagogische basisdoelen.