Nieuws

Corona Protocol Landelijke Kwaliteitsmonitor Kinderopvang

06 mei 2021

Coronaprotocol Landelijke Kwaliteitsmonitor Kinderopvang 

De Landelijke Kwaliteitsmonitor volgt de richtlijnen RIVM/GGD en de reisadviezen van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Tevens hanteren wij extra maatregelen om het risico op verspreiding zo veel mogelijk te verkleinen. Wij doen dit zowel in het belang van de locaties die we bezoeken als voor de veiligheid van de observatoren. 

 

Risico op verspreiding verkleinen

Observatoren gaan alleen op locatiebezoek indien zij in het geheel geen klachten vertonen (verkouden, verhoging, hoesten) evenals de andere leden in hun huishouden.

Indien locaties daar behoefte aan hebben, nemen de observatoren voorafgaand aan het bezoek een corona-sneltest af. Dit gebeurt maximaal 12 uur voorafgaand aan het vertrek naar de locatie. Een foto van het testresultaat nemen de observatoren mee naar het bezoek.  

 

Aanvullende hygiënemaatregelen tijdens bezoeken

De hygiënemaatregelen zoals opgesteld door het RIVM zullen binnen de Landelijke Kwaliteitsmonitor Kinderopvang worden nageleefd:

 

  • Was handen regelmatig grondig (met water en zeep) volgens instructies RIVM
  • Gebruik desinfecterende handgel als er geen water en zeep in de buurt is
  • Hoest en nies in je elleboog, niet in je hand
  • Gebruik papieren zakdoekjes en gooi die direct na gebruik weg

 

Tevens nemen wij een aantal aanvullende maatregelen om de kans op besmetting tijdens bezoeken zoveel mogelijk te voorkomen:

 

  • Observatoren dragen in principe een mondmasker, tenzij de locatie andere wensen heeft op dat punt. De wensen van de locatie worden gevolgd
  • Observatoren schudden geen handen tijdens het bezoek
  • Handen worden bij binnenkomst op de groep/locatie gewassen
  • De iPad die gebruikt wordt voor de dataverzameling wordt aan het begin en eind van elk bezoek gereinigd met een microvezeldoekje. Tevens wordt deze gereinigd voor en na gebruik door derden
  • Observatoren houden waar mogelijk gepaste afstand van de kinderen en medewerkers en proberen fysiek contact zo veel mogelijk te voorkomen
  • Observatoren verplaatsen zich zo min mogelijk op de groep en observeren zo veel mogelijk vanaf één plek.

In overleg worden er mogelijk extra maatregelen getroffen. Eventuele protocollen van de deelnemende kinderopvanglocaties zijn leidend voor ons, we houden ons te allen tijde aan hun voorzorgsmaatregelen.

 

Locatiebezoeken verplaatsen of annuleren

Indien een observator zich ziek moet melden voor een locatiebezoek, wordt een vervangende observator ingezet of wordt er contact opgenomen om een locatiebezoek te verplaatsen. De observatoren zullen geregeld contact opnemen met de locatie goed af te stemmen. Voor meer informatie en/of vragen kunt u contact opnemen met info@monitorlkk.nl of 030 232 6200.