Nieuws

De verdiepende analyses: deel 3: Toekomst van de kinderopvang in het pedagogisch-educatieve ecosysteem van kinderen en jeugdigen: een verkenning (maart 2021)

22 april 2021

 

 

Als gevolg van corona is in 2020 de meting van kwaliteit van de Nederlandse kinderopvang niet doorgegaan. In plaats daarvan heeft het consortium van de Landelijke Kwaliteitsmonitor Kinderopvang (UU en Sardes) drie verdiepende studies uitgevoerd in opdracht van de directie Kinderopvang van SZW. Deze week is de derde en laatste studie naar de Tweede Kamer gestuurd, als onderdeel van een Verzamelbrief over meerdere onderzoeken naar de kinderopvang (20 april 2021). In de LKK-verkenning komen de volgende onderwerpen aan bod: toegangsrecht, ondernemerschap, samenwerking kinderopvang en onderwijs, governance, lokale samenwerking en relatie tussen organisatiekenmerken en kwaliteit. De resultaten van de LKK-studie zijn in samenhang met de Scenariostudie Vormgeving Kindvoorzieningen (SVK) en een reflectie op het stelsel van de kinderopvang bekeken. Meer lezen?  Klik hier