Nieuws

Doe gratis mee met het Early Years Blog webinar

02 juni 2020

Werkt u met kinderen in de leeftijd van 0-6 jaar? En zijn hoge kwaliteit, ouderbetrokkenheid, bso, gelijke kansen, omgaan met vluchtenlingenpeuters, diversiteit en inclusie belangrijke thema’s in uw dagelijks werk? Dan nodigen wij u graag uit voor de Early Years Blog webinar


Tijdens dit gratis webinar delen onderwijsspecialisten, van de Universiteit Utrecht, CED-Groep, Sardes, AllesInDeWind en Fontys Hogeschool, praktijkverhalen en bieden zij praktische handreikingen. Ook is veel ruimte voor discussie en het stellen van verdiepende vragen. 


 Schrijf u gratis in

 

Datum en tijd 

Datum: 24 juni 2020
Tijd: 16:00 – 17:30 uur

 

Aanmelden 

Meld u gratis aan voor de webinar via dit formulier.

 

Programma

16:00 - 16:20 Algemene lezing: Optimale ontwikkelingskansen voor iedereen 
(Pauline Slot - Universiteit Utrecht)

 

In de kinderopvang komen kinderen samen die een diversiteit aan sociaaleconomische of culturele achtergrond weerspiegelen en verschillende thuistalen meenemen. Wat betekent hoge kwaliteit in deze superdiverse context? En hoe doen we het in Nederland met betrekking tot de kwaliteit van de kinderopvang en de mate waarin wij cultureel sensitief en inclusief zijn?

 

16:20 - 16:40    Q&A sessie  
16:40 - 17:10    Breakoutsessie 1: Ouderbetrokkenheid (Melissa Be - CED-groep)

 

In deze sessie delen we best practices over het Samenwerken met Ouders. En staan we stil bij de vragen: hoe kunnen we ouders nog beter bereiken? En welke uitdagingen kom je tegen in de praktijk?

 

16:40 - 17:10 Vooroordelen en culturele diversiteit 
(Jeroen Aarssen – AllesInDeWind)

 

In deze sessie wil ik met de deelnemers verkennen in hoeverre zij zich bewust zijn van hun eigen vooroordelen en hun eigen vaardigheden om cultureel reflectief te handelen.

 

16:40 - 17:10 Buitenschoolse opvang: Vrije tijd of verlengde leertijd? (IJsbrand Jepma - Sardes)

 

In deze sessie gaat u samen met IJsbrand een SWOT-analyse (en implementatieplan) maken om de buitenschoolse opvang een rol te geven in het gelijke kansen-beleid van de centrale overheid. Deze sessie is voor iedereen die van out-of-the box denken houdt.

 

16:40 - 17:10 Professionaliseren middels waarderend onderzoek (Annemiek Hoppenbrouwers en Cristel Elias - Fontys)

 

In deze sessie gaat u met Annemiek en Cristel aan de hand van een intervisiemethode aan de slag met een thema dat leeft in de praktijk. 

 

16:40 - 17:10 Een kansrijke start voor vluchtelingenkinderen in de kinderopvang (Paulien Muller - Sardes)

 

Hoe kun je zorgen voor een snelle toeleiding, een veilige landing, een adequaat aanbod – zowel emotioneel als educatief, ouders weer in hun kracht zetten? Dat zijn de thema’s waarover u met Paulien en de rest van de deelnemers in gesprek gaat.

 

17:10 - 17:30    Plenaire terugkoppeling