Actueel overzicht

Zijn we terug op onze internationale toppositie?

23 mei 2019

Dit najaar presenteert LKK de trendanalyses in de kinderopvang. Daarbij kijken we naar de ontwikkeling van de kwaliteit over een periode van meer dan 20 jaar. Een moment om terug te blikken.

In de jaren ’90 stond de Nederlandse kwaliteit van de kinderopvang in internationaal opzicht aan de top . Destijds maakten slechts 59 000 kinderen gebruik van kinderopvang, terwijl dit inmiddels bijna 390 000 kinderen zijn. De sector is enorm gegroeid, mede door veranderingen in wet- en regelgeving. De Wet op de Kinderopvang in 2005 markeert het begin van een periode waarin de sector in toenemende mate serieus genomen dient te worden. Kinderopvang is niet langer alleen een arbeidsmarktinstrument, maar neemt steeds meer haar maatschappelijke taak in het bieden van een ontwikkelfunctie van jonge kinderen. Meer lezen

Dit najaar zullen we de resultaten van onze trendanalyses presenteren! Sommige observatie instrumenten worden al sinds 1995 gebruikt, waardoor we over een periode van meer dan 20 jaar kunnen kijken naar de ontwikkeling van kwaliteit. 24 jaar aan onderzoeksgegevens zullen geanalyseerd worden tegen de achtergrond van belangrijke maatschappelijke en beleidsontwikkelingen. De oudste gegevens hebben gebruik gemaakt van een algemene observatieschaal voor kwaliteit (ITERS/ECERS) die ook door LKK gebruikt wordt.

Tevens zet LKK de metingen met het NCKO-instrumentarium voort zodat een vergelijking van kwaliteit mogelijk is vanaf 2005[1]. Daarnaast worden gegevens uit het pre-COOL onderzoek van 2011 en 2012 ten tijde van de economische crisis gebruikt voor een vergelijking. Al deze gegevens tezamen vormen een uniek inkijkje in de ontwikkelingen van kwaliteit in de kinderopvang in de laatste decennia. Staan we weer aan de internationale top?

Houd de website in de gaten voor dit nieuw te verschijnen rapport!

 

Download hier het leaflet