Klik hier voor de online versie
Juni 2023
Nieuwe LKK rapporten kwaliteit Nederlandse Kinderopvang!
Bevindingen gecombineerde metingen, trendanalyses en kwaliteit gastouderopvang
vorm onder header
Jaarlijks meet het consortium LKK de kwaliteit van de Nederlandse kinderopvang in opdracht van het ministerie van SZW. De Landelijke Kwaliteitsmonitor Kinderopvang (LKK) presenteert een rapport met resultaten van de gecombineerde metingen van 2017 tot en met 2022, een rapport met uitgevoerde trendanalyses op de LKK-meting kinderdagopvang, peuteropvang en buitenschoolse opvang van 2017 tot en met 2022 en een verdiepende analyse op de verzamelde bevindingen gastouderopvang van 2017 tot en met 2019. Logo LKK
decoratie pijl voor titel Nieuw LKK rapport 1: kwaliteit van de Nederlandse kinderopvang van 2017 t/m 2022
De nieuwste bevindingen over de kwaliteit van de kinderopvang in Nederland zijn beschikbaar! 
In 2019 verscheen de laatste monitorrapportage; daarna gooide corona roet in het eten. De locatiebezoeken die in 2020/2021 en in 2021/2022 hebben plaatsgevonden zijn daarom gecombineerd. De bevindingen die in deze periode zijn opgehaald bij 234 kinderopvanglocaties, worden weergegeven in dit rapport. 
Kijkend naar de kwaliteit zien we een gemengd beeld, van zowel stabiliteit als verandering. De effecten van de pandemie en de nasleep daarvan lijken een weerslag te hebben op de werkbeleving van de medewerkers, de kwaliteit van het programma en het contact met ouders. Desondanks is de interactiekwaliteit stabiel gebleven, wat een compliment is voor de sector. 
Meer weten? Lees hier het rapport.
 

decoratie pijl voor titel Nieuw LKK rapport 2: organisatieontwikkelingen, corona, personeelstekorten, werkbeleving...
Het LKK-team heeft trendanalyses uitgevoerd op de LKK-metingen van 2017 t/m 2022 voor wat betreft kinderdagopvang, peuteropvang en buitenschoolse opvang. Er zijn gegevens geanalyseerd van circa 400 leidinggevenden en 650 pedagogisch medewerkers. Wat blijkt?
In de kinderdagopvang en peuteropvang blijkt het aantal groepen met een HBO-geschoolde medewerker afgenomen te zijn, maar zijn er meer medewerkers die zich hebben gespecialiseerd op specifieke activiteiten. In de buitenschoolse opvang is vooral het aandeel specialisten in het team gedaald, terwijl het aantal groepen met een HBO-geschoolde medewerker onveranderd is. In de kinderdagopvang en peuteropvang is vanaf 2021-2022 sprake van een toenemende werkdruk, voor de buitenschoolse opvang speelt dit al eerder. In de buitenschoolse opvang blijkt het personeelstekort als knelpunt voor kwaliteit het sterkst te stijgen tussen 2017 en 2018. De mate waarin ziekteverzuim en verlof een knelpunt voor kwaliteit zijn, laat een stijging zien in alle opvangsoorten. Nieuwsgierig? Hier lees je het rapport.
 
decoratie pijl voor titel Nieuw LKK rapport 3: kwaliteit gastouderopvang
Aan LKK is door het ministerie van SZW gevraagd om een verdiepende analyse te doen op de onderzoeksbevindingen die tussen 2017 en 2019 zijn verzameld bij 137 gastouders. De aanleiding was dat er grote verschillen bleken te zijn tussen gastouders met de laagste en met de hoogste kwaliteit opvang. Deze analyse heeft geleid tot een typologie waarin 5 profielen van gastouders worden onderscheiden. Bij de gastouders die vallen in profiel 1 (9% van alle gastouders) is zowel de educatieve als de emotionele kwaliteit laag. Bij de gastouders van profiel 5 (10%) is sprake van emotionele veiligheid en een stimulerend en uitdagend programma. De grootste groep gastouders (42%) valt in profiel 3: goede emotionele kwaliteit en een gemiddelde educatieve kwaliteit met een iets minder sterk ontwikkeld activiteitenaanbod. Deze kwaliteitsverschillen hangen samen met verschillen in kenmerken, zoals aantal werkuren, opleidingsniveau en uurprijs. 
Meer weten? Lees hier het rapport.
 
decoratie pijl voor titel Veldwerk LKK2023 in volle gang
Na een periode van drie jaren (2020 - 2022) waarin corona grote impact had op de kinderopvang en ook op LKK, is dit jaar het veldwerk voor LKK2023 in volle gang. Het matchmakerteam zoekt enthousiast contact met zo'n 130 steekproefsgewijs geselecteerde locaties om deel te nemen aan de monitor. Inmiddels hebben ruim 100 locaties hun medewerking toegezegd. Nog zo'n 30 locaties te gaan dus .. 
 
Meer weten over hoe een LKK-locatiebezoek verloopt? Klik hier
decoratie pijl voor titel Webinars in najaar 2023
Dank dat zoveel locaties zich weer bereidwillig tonen om hun werkpraktijk aan LKK te tonen! Speciaal voor deze locaties - en voor de 659 locaties die hen in de afgelopen jaren al voorgingen - organiseert LKK in het najaar vier inhoudelijke webinars. Voor deelnemers BSO: ‘Uitdagend gedrag op de groep: aandacht voor groepsprocessen’, voor deelnemers KDV: ‘Samen leren: werken aan kwaliteit vanuit een groepsperspectief’, voor deelnemers POV: ‘Van peuters aardige burgers maken’. Zo hoopt ook LKK een steentje bij te dragen aan de kwaliteit van de kinderopvang in Nederland.
 
decoratie pijl voor titel Podcast Jong Geleerd: Buitenschoolse opvang verrijking voor kinderen
Is de buitenschoolse opvang meer dan alleen een oplossing voor werkende ouders? Kan het ook bijdragen aan de ontwikkeling van kinderen? Kinderen kunnen op de BSO ontdekken waar hun talenten liggen. En door ook met kinderen spelen buiten hun eigen kring. En op die manier sociale vaardigheden versterken. De BSO kan hierdoor bijdragen aan meer kansengelijkheid. Ook de BSO-medewerkers spelen daarin een belangrijke ondersteunende rol. Glenn van der Burg gaat over de pedagogische meerwaarde van de BSO in gesprek met Pauline Slot, jeugdonderzoeker bij de Universiteit Utrecht en projectleider bij de Landelijke Kwaliteitsmonitor Kinderopvang en Larissa Snel, manager van BSO Partou in Naarden.

De Podcast kunt u hier beluisteren
 
4413

4417

4408

4409

4418

4410

4416

4422

4413

4421

Op de website www.monitorlkk.nl worden de ontwikkelingen in de kwaliteit van de kinderopvang in Nederland bijgehouden. Ook vindt u hier nieuws en artikelen over de bevindingen van de LKK.

Het consortium LKK bestaat uit Universiteit Utrecht en Sardes.
logo universiteit utrecht
logo universiteit utrecht
Wilt u deze nieuwsbrief niet meer ontvangen, dan kunt u zich hier afmelden. Is deze nieuwsbrief aan u doorgestuurd en wilt u deze vaker ontvangen? Dan kunt u zich hier aanmelden.
##PIXEL##