Klik hier voor de online versie
November 2019
Nieuwsbrief
Landelijke Kwaliteitsmonitor Kinderopvang
vorm onder header
Jaarlijks meet het consortium LKK de kwaliteit van de Nederlandse kinderopvang in opdracht van het ministerie van SZW. In deze nieuwsbrief leest u de nieuwste ontwikkelingen rondom LKK. Logo LKK
decoratie pijl voor titel CLASS
Een prominent en nieuw instrument om de kinderopvangkwaliteit in Nederland te meten is de CLASS: de Classroom Assessment Scoring System. Metingen met de CLASS vormen het hart van de wijze waarop LKK de kwaliteit van de kinderopvang in Nederland jaarlijks beoordeelt. De CLASS is een van oorsprong Amerikaans observatieinstrument, dat inmiddels wereldwijd wordt toegepast. Daardoor is het mogelijk om de kinderopvangkwaliteit internationaal te vergelijken.

> Lees meer over de CLASS
decoratie pijl voor titel LKK2019 en LKK2020
De derde meting van de kwaliteit van de Nederlandse kinderopvang is in de zomerperiode 2019 afgerond. We danken alle organisaties, gastouders en ouders van de kinderen hartelijk voor hun deelname!
Naar verwachting wordt de rapportage begin 2020 aangeboden aan de Tweede Kamer en openbaar gemaakt. Na publicatie krijgen alle deelnemende organisaties en gastouders een individuele terugkoppeling met tips & tops over de eigen kwaliteit. 

Ondertussen wordt de meting in 2020 voorbereid. De periode van werven en meten voor de LKK2020 loopt van januari t/m begin juli 2020. 
We hopen dat de kinderopvangsector net zo positief reageert als in de voorgaande jaren, want zonder een goede deelname kunnen we geen adequaat beeld maken van de kwaliteit van de Nederlandse kinderopvang. Als u dus wordt benaderd, hopen we van harte dat u meedoet!

> Lees meer over LKK 2019 en 2020. En kijk in welke regio's in 2020 de kwaliteit gemeten wordt.
decoratie pijl voor titel GGD en LKK
'Hadden wij maar zoveel tijd voor een inspectie', zo verzuchtte een toezichthouder Kinderopvang tijdens het congres Handhaving van de VNG en GGD GHOR op 3 oktober jl.
In totaal zo'n 80 toezichthouders kwamen af op de workshop 'Kijken naar kinderopvangkwaliteit - Een uitwisseling tussen LKK en GGD'. Paulien Muller van het kernteam LKK ging met hen in gesprek over de werkwijze van LKK, de kwaliteit van de kinderopvang in Nederland en wat LKK en GGD van elkaar kunnen leren.

> Lees verder
3142

3377

3144

999

3143

Op de website www.monitorlkk.nl worden de ontwikkelingen in de kwaliteit van de kinderopvang in Nederland bijgehouden. Ook vindt u hier nieuws en artikelen over de bevindingen van de LKK.

Het consortium LKK bestaat uit Universiteit Utrecht en Sardes.
logo universiteit utrecht
logo universiteit utrecht
Wilt u deze nieuwsbrief niet meer ontvangen, dan kunt u zich hier afmelden. Is deze nieuwsbrief aan u doorgestuurd en wilt u deze vaker ontvangen? Dan kunt u zich hier aanmelden.
##PIXEL##