Klik hier voor de online versie
Juli 2019
Nieuwsbrief
Landelijke Kwaliteitsmonitor Kinderopvang
vorm onder header
Jaarlijks meet het consortium LKK de kwaliteit van de Nederlandse kinderopvang in opdracht van het ministerie van SZW. In deze nieuwsbrief leest u meer over LKK bevindingen en professionalisering van de kinderopvang. Logo LKK
decoratie pijl voor titel Professionalisering
Kinderopvangorganisaties zijn er in verschillende soorten en maten. Wie voor meerdere kinderopvangorganisaties heeft gewerkt kan erover meepraten. Niet alle organisaties trekken evenveel tijd, ruimte en geld uit om haar personeel continue te professionaliseren. Hoe erg is dat?

> IJsbrand Jepma schrijft hierover als gastblogger bij Early Years blog.
decoratie pijl voor titel Internationale toppositie?
Zijn we terug op onze internationale toppostitie?
Dit najaar presenteert LKK de trendanalyses in de kinderopvang. Daarbij kijken we naar de ontwikkeling van de kwaliteit over een periode van meer dan 20 jaar. Een goed moment om terug te blikken.

> Lees verder
decoratie pijl voor titel BBMP
Voor het tijdschrift BBMP heeft Pauline Slot een artikel geschreven over de bevindingen van LKK 2017-2018. Hierin vertelt zij over de structurele en proceskwaliteit, de groepskenmerken en de organisatiekenmerken van de verschillende soorten kinderopvang.
Als conclusie stelt zij, dat er veel variatie in kwaliteit is. Verschillende kenmerken die positief bijdragen aan de kwaliteit zijn deels vastgelegd in wet- en regelgeving, zoals groepsgrootte, beroepskracht-kind-ratio en inzet van HBO-ers. Maar het betreft ook kenmerken die tot nu toe minder aandacht hebben gekregen. Het gaat dan om organisatorische kenmerken, zoals het aantal vaste contracten voor medewerkers, maar ook de visie en missie van een organisatie. 
Een sterk maatschappelijk profiel waarin partnerschap met ouders en samenwerking met scholen centraal staat, blijkt een belangrijke rol te spelen in de educatieve kwaliteit in de groep. Tot slot blijkt het professionaliseringsaanbod, ook in teamverband, van belang te zijn voor een hogere kwaliteit.
3142

3143

3144

999

Op de website www.monitorlkk.nl worden de ontwikkelingen in de kwaliteit van de kinderopvang in Nederland bijgehouden. Ook vindt u hier nieuws en artikelen over de bevindingen van de LKK.

Het consortium LKK bestaat uit Universiteit Utrecht en Sardes.
logo universiteit utrecht
logo universiteit utrecht
Wilt u deze nieuwsbrief niet meer ontvangen, dan kunt u zich hier afmelden. Is deze nieuwsbrief aan u doorgestuurd en wilt u deze vaker ontvangen? Dan kunt u zich hier aanmelden.
##PIXEL##