Klik hier voor de online versie
Mei 2019
Nieuwsbrief
vorm onder header
Jaarlijks meet het consortium LKK de kwaliteit van de Nederlandse kinderopvang in opdracht van het ministerie van SZW. In deze nieuwsbrief leest u meer over opvallende LKK bevindingen en het LKK symposium in mei. Logo LKK
decoratie pijl voor titel Symposium LKK
De resultaten van de Landelijke Kwaliteitsmonitor Kinderopvang (LKK 2017-2018) zijn bekend. Kunnen we tevreden achteroverleunen, of zijn er nieuwe impulsen nodig om de kwaliteit te verbeteren? 

Kom en praat mee tijdens het symposium Nieuwe impulsen voor kwaliteit in de kinderopvang op 23 mei. 

> Meer informatie en aanmelding
decoratie pijl voor titel Verticale groepen
Een belangrijke bevinding uit de LKK-monitor is dat verticale groepen in de kinderopvang minder gunstig zijn voor baby's. Dit geldt zowel voor de emotionele als de educatieve kwaliteit.
We vragen aan baby-expert Hester Heerdink van Sardes, trainer van 'Baby's in de kinderopvang', of zij deze uitkomst herkent.

> Lees hier het artikel
decoratie pijl voor titel Investeren in kinderen
Wat weten we eigenlijk al over wat werkt voor het ontwikkelen en leren van jonge kinderen (0-12 jaar)? Deze vraag leidde naar een literatuurstudie geschreven door Pauline Slot en Paul Leseman in opdracht van de Kennistafel PACT voor Kindcentra.

In deze publicatie zetten zij de (inter)nationale wetenschappelijke inzichten op een rij aan de hand van negen aannames waarmee bij de ontwikkeling van kindcentra wordt gewerkt. De centrale vraag is of deze aannames kloppen, uitgaande van de beschikbare wetenschappelijke literatuur hierover.

> Download de publicatie
3142

3143

3145

3163

Op de website www.monitorlkk.nl worden de ontwikkelingen in de kwaliteit van de kinderopvang in Nederland bijgehouden. Ook vindt u hier nieuws en artikelen over de bevindingen van de LKK.

Het consortium LKK bestaat uit Universiteit Utrecht en Sardes.
logo universiteit utrecht
logo universiteit utrecht
Wilt u deze nieuwsbrief niet meer ontvangen, dan kunt u zich hier afmelden. Is deze nieuwsbrief aan u doorgestuurd en wilt u deze vaker ontvangen? Dan kunt u zich hier aanmelden.
##PIXEL##