Klik hier voor de online versie
Maart 2019
Nieuwsbrief
vorm onder header
Jaarlijks meet het consortium LKK de kwaliteit van de Nederlandse kinderopvang in opdracht van het ministerie van SZW. Dit doen wij van 2017 t/m 2020 en mogelijk t/m 2025. In deze nieuwsbrief leest u meer over de bevindingen uit de eerste en tweede meting, LKK 2017-2018 en de start van LKK 2019. Logo LKK
decoratie pijl voor titel Monitor 2018 afgerond
De gecombineerde metingen van 2017 en 2018 zijn eind februari gepubliceerd en aan de Tweede Kamer aangeboden. Opgeteld hebben we bij 61 groepen kinderopvang, 67 peuteropvang, 64 buitenschoolse opvang en 96 gastoudergezinnen de kwaliteit gemeten.

Bekijk voor een overzicht van alle bevindingen onze infographic of download het volledige rapport.
decoratie pijl voor titel Stabiele kwaliteit
Het beeld uit de observaties en interviews komt in grote lijnen overeen met de resultaten van de voorgaande kwaliteitsmeting. Dit wijst op een stabiel kwaliteitspatroon. 
De gemiddelde emotionele kwaliteit is in alle kinderopvangtypen voldoende tot goed. De gemiddelde educatieve kwaliteit is in alle opvangtypen duidelijk lager. Voor de gastouders geldt dat de onderlinge verschillen in emotionele en educatieve kwaliteit groter zijn.

Per kinderopvangtype hebben we alle resultaten op een rij gezet: 
decoratie pijl voor titel Start nieuw veldwerk 2019
De werving van nieuwe locaties voor de Landelijke Kwaliteitsmonitor Kinderopvang van 2019 is begonnen. Het veldwerk loopt tot half juli 2019. Is uw locatie geselecteerd, dan ontvangt u een uitnodiging per mail en zult u kort daarna gebeld worden door één van onze medewerkers. 
We hopen van harte dat ook u mee doet!

> Overzicht geselecteerde gebieden
3142

3143

3144

3145

Op de website www.monitorlkk.nl worden de ontwikkelingen in de kwaliteit van de kinderopvang in Nederland bijgehouden. Ook vindt u hier nieuws en artikelen over de bevindingen van de LKK.

Het consortium LKK bestaat uit Universiteit Utrecht en Sardes.
logo universiteit utrecht
logo universiteit utrecht
Wilt u deze nieuwsbrief niet meer ontvangen, dan kunt u zich hier afmelden. Is deze nieuwsbrief aan u doorgestuurd en wilt u deze vaker ontvangen? Dan kunt u zich hier aanmelden.
##PIXEL##