In opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid wordt vanaf 2017 de kwaliteit van de kinderopvang weer in beeld gebracht. Onder de naam Landelijke Kwaliteitsmonitor Kinderopvang (LKK) voeren het consortium van de Universiteit Utrecht en Sardes deze kwaliteitsmeting uit. Wij nemen het stokje over van het Nederlands Consortium Kinderopvang Onderzoek (NCKO). Samen met het werkveld hopen we hiermee de kwaliteit van de kinderopvang verder te versterken.

De kwaliteitsmeting 2017
Op basis van een steekproeftrekking bezochten we 154 kinderopvanglocaties: 31 groepen voor de kinderopvang, 33 groepen voor de peuteropvang, 33 groepen voor buitenschoolse opvang en 57 gastoudergezinnen. Lees meer.

Eerste meting positief bevonden


Uit de eerste meting van de Landelijke Kwaliteitsmonitor Kinderopvang komt een overwegend positief beeld naar voren van de kwaliteit van de kinderopvang in Nederland. Lees meer. 

LKK 2018
De regio's voor de tweede meting van de Landelijke Kwaliteitsmonitor Kinderopvang zijn bekend. De periode van werven en meten loopt van maart t/m begin juli 2018. Klik hier voor meer informatie over de steekproeftrekking naar regio, provincie, COROP-gebied en gemeente.

Actueel

  • Match-makers kinderopvang gezocht!

    12 februari 2018 - Voor de uitvoering van de Landelijke Kwaliteitsmonitor Kinderopvang (LKK) 2018 is het consortium van de Universiteit Utrecht en onderzoeks- en adviesbureau Sardes op zoek naar ...    Lees verder

  • Observatoren gezocht!

    12 februari 2018 - Voor het veldwerk van de Landelijke Kwaliteitsmonitor Kinderopvang (LKK) 2018 zijn wij op zoek naar observatoren.    Lees verder

  • Rapport LKK - Meting 2017 is uit

    22 januari 2018 - Rapport over de eerste meting van de Landelijke Kwaliteitsmonitor Kinderopvang is uit    Lees verder

Eerdere berichten...