Nieuws

  • De pedagogische kwaliteit gemeten

    De pedagogische kwaliteit gemeten

    15 januari 2018 - In Management Kinderopvang nr.6 staat een interview met Paul Leseman (Universiteit Utrecht) over de Landelijke Kwaliteitsmonitor Kinderopvang.    Lees verder

  • Bevindingen van de eerste meting LKK2017

    08 januari 2018 - In 2017 is de eerste meting uitgevoerd van de Landelijke Kwaliteitsmonitor Kinderopvang. Het rapport ‘Kwaliteit van de Nederlandse kinderdagopvang, peuteropvang, buitenschoolse opvang en gastouderopvang, meting ...    Lees verder