Publicaties

 • Kwaliteit van de Nederlandse kinderdagopvang, peuteropvang, buitenschoolse opvang en gastouderopvang - Gecombineerde metingen 2017-2018

  LKK - Meting 2017

  25 februari 2019 - Dit rapport bevat de bevindingen van de eerste en tweede kwaliteitsmeting van de Landelijke Kwaliteitsmonitor Kinderopvang (LKK)zoals die in 2017 en 2018 hebben plaatsgevonden in de kinderopvang, de peuteropvang, de buitenschoolse opvang en de gastouderopvang in Nederland. In 2019 en 2020 vinden vervolgmetingen plaats en worden de steekproeven van de verschillende kinderopvangtypen in totaal steeds groter, zodat de uiteindelijk gewenste omvang van de steekproeven, cumulatief, in enkele jaren wordt bereikt.
  Slot, P., Jepma, IJ., Muller, P., Romijn, B., Leseman, P. (2018). Kwaliteit van de Nederlandse kinderdagopvang, peuteropvang, buitenschoolse opvang en gastouderopvang - Gecombineerde meting 2017-2018. Utrecht: Universiteit Utrecht / Sardes.

 • Kwaliteit van de Nederlandse kinderdagopvang, peuteropvang, buitenschoolse opvang en gastouderopvang - Meting 2017

  LKK - Meting 2017

  18 december 2017 - Dit rapport bevat de bevindingen van de eerste kwaliteitsmeting van de Landelijke Kwaliteitsmonitor Kinderopvang (LKK)zoals die in 2017 heeft plaatsgevonden in de kinderopvang, de peuteropvang, de buitenschoolse opvang en de gastouderopvang in Nederland. In 2018, 2019 en 2020 vinden vervolgmetingen plaats en worden de steekproeven van de verschillende kinderopvangtypen in totaal steeds groter, zodat de uiteindelijk gewenste omvang van de steekproeven, cumulatief, in enkele jaren wordt bereikt.
  Slot, P., Jepma, IJ., Muller, P., Romijn, B., Leseman, P. (2017). Kwaliteit van de Nederlandse kinderdagopvang, peuteropvang, buitenschoolse opvang en gastouderopvang - Meting 2017. Utrecht: Universiteit Utrecht / Sardes.