Actueel overzicht

LKK 2018

07 maart 2018

De tweede meting van de Landelijke Kwaliteitsmeting Kinderopvang (2017-2020) is gestart. Regio's voor de LKK2018 zijn bekend. Klik hier voor meer informatie over de steekproeftrekking naar regio, provincie, COROP-gebied en gemeente. Binnen deze gebieden worden at random geselecteerde opvanglocaties en gastouders benaderd met de vraag om mee te doen. Het consortium van UU en Sardes hoopt uiteindelijk bij 32 locaties voor kinderdagopvang, 32 locaties voor peuteropvang, 32 locaties voor buitenschoolse opvang en 55 gastouders kwaliteitsmetingen te verrichten. De periode van werven en meten loopt van maart t/m begin juli 2018.