Actueel overzicht

Voorbeeldrapport terugkoppeling

19 maart 2018

Bent u benaderd door het team van LKK, en overweegt u mee te doen aan de Monitor LKK2018? Hier vindt u een voorbeeld van een terugkoppelingsrapport.

Uw locatie ontvangt een aantal tops en tips op basis van de kwaliteit zoals die met de CLASS (Classroom Assessment Scoring System) is gemeten. Tops betreffen kwaliteitsaspecten die relatief goed uit de verf kwamen. Tips zijn er voor aspecten waarop nog ruimte voor verbetering werd geconstateerd.

Download hier een voorbeeld van een terugkoppelingsrapport LKK.