Actueel overzicht

Rapport LKK - Meting 2017 is uit

22 januari 2018

Het rapport over de eerste meting van de Landelijke Kwaliteitmonitor Kinderopvang is uit. De LKK meet van 2017 t/m 2020 jaarlijks de kwaliteit in alle vormen van kinderopvang, dat wil zeggen kinderdagopvang, peuteropvang, buitenschoolse opvang en gastouderopvang. Het is voor het eerst in Nederland dat gelijktijdig in alle kinderopvangtypen de kwaliteit op zo'n grote schaal is gemeten.

Download rapport LKK - meting 2017

Of bekijk de video van Pauline Slot (Universiteit Utrecht) over de resultaten.