Actueel overzicht

Bevindingen van de eerste meting LKK2017

08 januari 2018

In 2017 is de eerste meting uitgevoerd van de Landelijke Kwaliteitsmonitor Kinderopvang. Het rapport ‘Kwaliteit van de Nederlandse kinderdagopvang, peuteropvang, buitenschoolse opvang en gastouderopvang, meting 2017’ (Slot, Jepma, Muller, Romijn & Leseman, 2017) is begin januari 2018 gepubliceerd en aan de Tweede Kamer aangeboden. Wat blijkt? Er zijn eerste, voorzichtige aanwijzingen dat de kwaliteit van de kinderopvang in Nederland overwegend voldoende tot goed is.

In alle kinderopvangtypen is de emotionele kwaliteit (denk aan warme relaties, emotionele veiligheid en bevordering van de autonomie) gemiddeld voldoende tot goed. In de gastouderopvang zijn de verschillen in emotionele kwaliteit tussen individuele gastouders groter, met uitschieters naar beneden. De educatieve kwaliteit (denk aan stimulering van de competentieontwikkeling van kinderen) is in alle kinderopvangtypen gemiddeld matig tot net voldoende, opnieuw met uitschieters naar beneden in de gastouderopvang. De peuteropvang biedt de hoogste educatieve kwaliteit.

Er zijn eerste aanwijzingen dat verticale groepen (0 tot 4 jaar) voor zowel baby’s als peuters minder gunstig zijn dan horizontale groepen (0 tot 2 en 2 tot 4 jaar). In de buitenschoolse opvang is er meer aandacht voor kinderparticipatie dan in de kinderdagopvang, peuteropvang en gastouderopvang. In de gastouderopvang bestaat voor de professionalisering minder aandacht dan in de overige kinderopvangtypen.

De kwaliteit van de kinderopvang komt aardig overeen met de kwaliteit van de voorgaande kwaliteitsmetingen in Nederland en toont een stabiel beeld over de jaren heen. Voor de buitenschoolse opvang laten de huidige resultaten een iets lagere kwaliteit zien in vergelijking met voorgaande metingen. De kwaliteit van de Nederlandse kinderopvang steekt overwegend gunstig af bij die in andere landen.

Bij alle resultaten geldt een voorbehoud: de groepen waarop de resultaten zijn gebaseerd, zijn klein. Door de komende jaren kwaliteitsmetingen te doen in andere groepen, krijgen we een steeds beter beeld van de kwaliteit van de Nederlandse kinderopvang.

Download rapport LKK - meting 2017