Actueel overzicht

Kwaliteitsmeting 2017

08 januari 2018

Op basis van een steekproeftrekking bezochten we - in 2017 - 154 kinderopvanglocaties: 31 groepen voor de kinderopvang, 33 groepen voor de peuteropvang, 33 groepen voor buitenschoolse opvang en 57 gastoudergezinnen. Om goed zicht te krijgen op de kwaliteit van deze locaties, maakten we gebruik van wetenschappelijk gevalideerde observatie-instrumenten, vragenlijsten, interviewleidraden en videomateriaal. Er werd gekeken naar professionalisering, groepsprocessen, diversiteit en naar het welbevinden en de betrokkenheid van de (individuele) kinderen. We rapporteerden de bevindingen van 2017 aan het ministerie van SZW en aan het werkveld. En dat gaan we ook de jaren erna doen.

Nieuwsgierig naar de resultaten per opvangtype? Klik op het opvangtype hiernaast.