Actueel overzicht

Observatoren gezocht!

12 februari 2018

Voor het veldwerk van de Landelijke Kwaliteitsmonitor Kinderopvang (LKK) 2018 zijn wij op zoek naar observatoren.

Wat is LKK?

In opdracht van SZW wordt de kwaliteit van de kinderopvang gemeten. Op basis van een steekproeftrekking bezoeken we  jaarlijks zo'n 150 kinderopvanglocaties. We maken gebruik van wetenschappelijk gevalideerde observatie-instrumenten, vragenlijsten, interviewleidraden en videomateriaal om op een zorgvuldige wijze zicht te krijgen op de kwaliteit van de bezochte locaties. De bevindingen rapporteren we terug aan het Ministerie en aan het werkveld. Voor meer info zie: www.monitorlkk.nl

Werkzaamheden

De observatoren van LKK worden ingezet voor het uitvoeren van locatiebezoeken bij kinderopvanglocaties en gastouderlocaties door heel Nederland:
• Een locatiebezoek varieert van 5 tot 9 uitbetaalde werkuren op een dag (afhankelijk van het type instelling dat je bezoekt)
• De bezoeken vinden plaats in de volgende vier regio’s. Afhankelijk van je woonplaats wordt je binnen één of meerdere 
   regio’s ingezet:
      o Oost-Groningen en Zuidwest-Drenthe (Regio Noord);
      o Arnhem/Nijmegen en Utrecht (Regio Midden-Oost);
      o IJmond en Delft en Westland (Regio West);
      o West-Noord-Brabant en Midden-Limburg (Zuid);
• De onderzoeksperiode start vanaf maart en loopt door tot de zomervakantie (afhankelijk van de regio betreft dit begin of 
   eind juli).

Wat bieden wij?

• De mogelijkheid om:
      o een fundamentele bijdrage te leveren aan een landelijk onderzoeksproject
      o een inkijkje te nemen in de Nederlandse kinderopvang in alle varianten: kinderdagverblijven, peuteropvang,
       buitenschoolse opvang en gastouderopvang
      o geschoold te worden in internationaal erkende meetinstrumenten binnen het pedagogisch werkveld
• Werkdagen variërend van 5 tot 9 uur afhankelijk van het type instelling. Afgaand op het aantal locaties dat er in totaal bezocht
  gaat worden, krijg je gemiddeld 1 a 2 locaties per week toegewezen. Afhankelijk van de beschikbaarheid van locaties en je
  eigen flexibiliteit is meer bezoeken per week mogelijk.
• Een vergoeding van reiskosten en reistijd
• Een 0-urencontract met een salaris van €15 per uur bruto. Je wordt aangesteld via een uitzendbureau. Werken op zzp-basis
  is niet mogelijk.
• Wekelijkse uitbetaling van gewerkte uren
• Optioneel: aanvullende werkzaamheden in de maanden juni, juli en augustus rondom het coderen van videomateriaal
  (enkel regio Utrecht en omstreken)


Naar wie zijn wij op zoek?

Observanten die in aanmerking komen:
• Hebben een relevant opleidingsprofiel (o.a. studenten en afgestudeerden binnen de pedagogiek/sociale wetenschappen en/of
   ervaring binnen de kinderopvang)
• Zijn flexibel inzetbaar om locatiebezoeken uit te voeren in de periode april tot en met juli. Er wordt een minimale
   beschikbaarheid van gemiddeld 2 dagen per week verwacht.
• Beschikken over een verblijfplaats in één van de genoemde onderzoeksregio’s (zelf woonachtig binnen de regio of beschikking
   over een slaapplaats bij vrienden/familie).
• Worden niet afgeschrikt door vroeg opstaan. Locatiebezoeken starten afhankelijk van de ligging en het type tussen
   08.00 en 08.30 (m.u.v. de buitenschoolse opvang die in de middag start).
• Zijn bereid soms wat langer te reizen. Locaties worden dusdanig verdeeld onder observatoren dat de reistijd zo beperkt
   mogelijk is. Aangezien de locaties random worden geselecteerd kan het soms voorkomen dat je naar meer afgelegen plaatsen reist.
• Zijn beschikbaar in de maand maart om het onderstaande trainingsschema te volgen*:

Datum                           Training                                                                                     Dagdeel
05-03-18                         CLASS Toddler                                                                           1 dag
06-03-18                         CLASS Toddler                                                                           0.5 dag
06-03-18                         Algemene Training                                                                    0.5 dag
15-03-18                         CLASS PreK                                                                                 1 dag
16-03-18                         CLASS PreK                                                                                 0.5 dag
16-03-18                         Algemene Training                                                                    0.5 dag
20-03-18                         ITERS/ECERS/FCCERS Training                                                 1 dag
22-03-18                         CLASS Infant                                                                               1 dag
23-03-18                         CLASS Infant                                                                               0.5 dag
23-03-18                         Algemene Training + BSO schaal                                            0.5 dag
21/26/27/28/29-03-18 Begeleide liveobservaties in omgeving Hilversum. 
                                        Op basis van beschikbaarheid één ochtend per persoon   0.5 dag
*Indien je recent in geschoold bent in één van de bovenstaande onderdelen, kan in overleg een aangepast trainingsschema worden gevolgd. Alle training vinden plaats in Utrecht. Reiskosten voor de trainingen worden vergoed. Indien je de training met succes afrondt en minimaal 2 dagen per week inzetbaar bent in de hele periode, worden ook de trainingsdagen uitbetaald.


Interesse?

Indien je interesse hebt in de bovenstaande vacature ontvangen wij graag uiterlijk 18 februari de volgende informatie:
• Curriculum Vitae
• Korte motivatie om aan de slag te gaan als observant
• Gemiddelde beschikbaarheid in de periode april t/m juli en de mate waarin dit flexibel is (of dat je alleen op vaste dagen
   beschikbaar bent)
• Bevestiging dat je in staat bent om alle bovengenoemde trainingen bij te wonen of dat je in aanmerking komt voor een
   vrijstelling.
• In welke regio je inzetbaar bent. Mocht je over een verblijfplaats (familie, vrienden, etc.) beschikken waardoor je in meer
  dan één regio inzetbaar bent, horen wij dit graag.

Je kunt de bovenstaande informatie mailen naar Yanyan Au (y.y.au@uu.nl).