Actueel overzicht

Match-makers kinderopvang gezocht!

12 februari 2018

Voor de uitvoering van de Landelijke Kwaliteitsmonitor Kinderopvang (LKK) 2018 is het consortium van de Universiteit Utrecht en onderzoeks- en adviesbureau Sardes op zoek naar 2 tot 4 match-makers. De match-makers werken vanuit een CRM-systeem waarin de procedure van werving van locaties en gastouders en het veldwerkproces va kwaliteitsmetingen worden bijgehouden. Ze werken in een klein teamverband en onder begeleiding van een medewerker van Sardes.

 

Wat is LKK?

In opdracht van het ministerie van SZW / Directie Kinderopvang wordt door een consortium van UU en Sardes jaarlijks de kwaliteit van de kinderopvang (kinderdagopvang, peuteropvang, buitenschoolse opvang en gastouderopvang) gemeten. Op basis van een steekproeftrekking bezoeken we jaarlijks zo'n 150 locaties en gastouders. We maken gebruik van wetenschappelijk gevalideerde observatie-instrumenten, vragenlijsten, interviewleidraden en videomateriaal om op een zorgvuldige wijze zicht te krijgen op de kwaliteit van de bezochte locaties. Locaties en gastouders die meedoen, krijgen een individuele terugkoppeling over de kwaliteit op de groep, met tips & tops. De bevindingen rapporteren we terug aan het ministerie, de Tweede Kamer en het werkveld. Voor meer info zie: www.monitorlkk.nl

 

Werkzaamheden

Vanuit Sardes worden zorgvuldige geselecteerde locaties kinderdagopvang, peuteropvang en buitenschoolse opvang en gastouders per mail benaderd met de vraag om mee te doen aan de LKK 2018. De match-makers zorgen onder meer voor:
• het telefonisch werven van uiteindelijk 32 locaties kinderdagopvang, 32 locaties peuteropvang en 32 locaties buitenschoolse
  opvang en 55 gastouders (op basis van meerdere grotere steekproeven en rekening houdend met non-respons) op basis van
   een (flexibel) belscript,
• het onderhouden van contacten met locaties en gastouders (gedurende het hele proces van
  bellen tot afronden van de gegevensverzameling),
• het at random selecteren van de groepen,
• het opvragen van gegevens bij locaties en gastouders (o.a. dagschema, toestemmingsformulieren van ouders en personeel),
• het onderhouden van contacten met en informeren van observatoren,
• het inregelen van observatie-afspraken op basis van beschikbaarheid van observatoren,
• het uitzetten en innemen van (digitale) vragenlijsten bij uitvoerende medewerkers en management.
De werkzaamheden starten begin maart en lopen tot eind juni 2018 (4 uitvoeringsmaanden).

 

Wat bieden wij?

Meedoen met de LKK 2018 biedt je de mogelijkheid om een substantiële bijdrage te leveren aan een belangrijk landelijk onderzoek naar de kwaliteit van de kinderopvang. De werkdagen zijn 8 uur per dag, voor 1 à 2 dagen per week (gedurende circa 4 maanden, 16 weken). Je krijgt een 0-urencontract met een salaris van €15 per uur bruto. Bij beschikbaarheid van de gehele periode kun je als match-maker dus in totaal €3.840 verdienen! Je wordt aangesteld via een uitzendbureau. Werken op zzp-basis is niet mogelijk. Er vindt een wekelijkse uitbetaling van gewerkte uren plaats.

 

Naar wie zijn wij op zoek?

Match-makers die in aanmerking komen:
• hebben idealiter een relevant opleidingsprofiel (o.a. studenten en afgestudeerden binnen de pedagogiek/sociale wetenschappen
   en/of ervaring binnen de kinderopvang)
• hebben sterk ontwikkelde sociale, communicatieve en organisatorische vaardigheden
• zijn flexibel inzetbaar om werkzaamheden uit te voeren in de periode maart t/m juni 2018. Er wordt een minimale
  beschikbaarheid van minstens 1 dag per week verwacht. Afhankelijk van beschikbaarheid worden 2 tot 4 match-makers
  aangesteld.

 

Interesse?

Indien je aan de slag wilt als match-maker dan ontvangen wij graag uiterlijk vrijdag 23 februari 2018 de volgende informatie:
• Curriculum Vitae
• korte motivatie om aan de slag te gaan als match-maker, inclusief eerdere stage- of werkervaring met dit type
  werkzaamheden en/of affiniteit met de kinderopvang
• beschikbaarheid in de periode maart t/m juni 2018 en flexibele inzetbaarheid (alleen op vaste dagen in de
  week / kortere periode?)

Je kunt de bovenstaande informatie mailen naar IJsbrand Jepma (ij.jepma@sardes.nl) en Paulien Muller (p.muller@sardes.nl) van Sardes.